top of page

o co jde konoparu?

Jedná se o popularizaci pěstování konopí. Na ploše maximálně do 100m2=1 Ar se na pěstitele nevztahuje § 29 zákona, který nařizuje ohlašovací povinnost osob pěstujících mák nebo konopí na ploše větší než 100m2. Takový pěstitel NENÍ povinen dle tohoto zákona ohlásit pěstování konopí na příslušném celním úřadě podle místa pěstování. Pokud se pěstitel rozhodne pěstovat konopí na ploše větší než 100m2, stačí pouze vyplnit dva formuláře hlášení a v souladu se zákonem je podat na místně příslušném celním úřadu. Dané formuláře je možné si stáhnout v sekci Pěstování nad 1Ar.

I když je středobodem našeho „osela“ plocha do jednoho aru (do 100m2, čili plocha např. 2 m x 49,99 m, proto KonopAr), kterou může každý z nás svobodně na své nebo pronajaté zahrádce, pozemku či poli oset konopím povolených odrůd - a to bez jakékoliv ohlašovací povinnosti či nutnosti se komukoliv za svou bohulibou činnost zodpovídat, chceme Vás upozornit na skutečnost, že zákon stanovuje ohlašovací povinnost od 100m2. Proto pokud jste na hranici tohoto limitu nebo si nejste jisti, zda vaše plocha tento limit nepřekročila, vyplňte a podejte hlášení příslušnému celnímu úřadu, čímž budete eliminovat jedinou možnost sankcí, která může vzniknout (zákon nevylučuje podání hlášení na pluchy pod 100m2 , tudíž Vám žadné sankce nehrozí i pokud podáte hlášení třeba na 20m2). Jediné, co můžete v budoucnu potřebovat, až ty nádherné a vitální krasavice ukáží, co jsou zač, je doklad o původu osiva, které individuálně obdržíte s každou objednávkou osiva (nad 200g od jedné odrůdy včetně dokladu o odrůdě), za jehož původ ručí dodavatel osiva a všíchni partneři a spolupracovníci projektu z našeho seznamu.


KonopAr není v kolizi se Zákonem o návykových látkách a Trestním zákoníkem, námi dodané konopí je certifikované a jeho pěstitel se – jak předpokládáme, očekáváme a žádáme – nezabývá prodejem neregistrovaných léků či psychoaktivních a návykových látek a jejich výrobou. Pokud občan bez příslušného povolení prodává registrované či neregistrované léky (psychoaktivní a návykové látky), vystavuje se trestnímu postihu.

Činnost, kterou vám v KonopAru navrhujeme, je legální dle zákonů České republiky a též je v souladu s mezinárodními úmluvami.

JÁ JSEM OSEL! TÉŽ JSI OSEL?!

bottom of page