top of page

odborné poradenství

Zájemcům o zapojení se do projektu nabízíme certifikované osivo, poradenský servis, možnost družstevního spolupodílnictví a v případě zpětného odkupu úrody i případný drobný finanční přínos (to je odvislé od logistiky, lokality a způsobu pěstování, účelu pěstování a v neposlední řadě též od záměru a přístupu pěstitele).

Budeme rádi, pokud si pěstitelé -„Konopaři“ a jejich blízcí vyzkouší domácí zpracování konopí, získají základní řemeslné dovednosti, které v případě dalšího zájmu mohou využít pro nejrůznějěí účely a seznámí se s mnoha možnostmi a inspiracemi, které ním konopí přináší.

JÁ JSEM OSEL! TÉŽ JSI OSEL?!

bottom of page